Hoppa till innehåll

Koalitionen håller kursen trots tuffa tider

30 maj 2012

Vi känner alla av det. Vi känner av att vi just nu genomgår tuffa efterdyningar av den djupaste ekonomiska krisen i modern tid. Det gäller oss alla såväl inom politiken, näringslivet som i privatlivet. Vi bevakar i medierna vad som händer i Grekland och andra Europeiska länder, för vi vet att i denna globaliserade värld slår det som händer där rätt in i vår lokala verklighet.

Av tidigare erfarenheter vet vi också att när det är tufft är det lätt att tappa fokus på var man är på väg. I ekonomiskt oroliga tider hamnar därför fokus gärna på att räkna kronor och ören i olika kolumner, mer än att fundera på hur man disponerar de allt mindre antal pengar man har att röra sig med. När politiken därtill kryddar alltihop med oansvarig populism, blir den hållbara utveckling lidande. Förlorarna är då i första hand ekologin och såväl dagens som morgondagens samhällsmedborgare.

Låt oss därför konstatera ett viktigt fundamenta; En ekonomisk hållbar utveckling kan bara växa ur en ekologisk och social hållbarhet. Någonting annat är inte möjligt. Vårt mål i nuvarande majoritet, Koalitionen, är att skapa ett Sundsvall som endast gör resursuttag på räntan av vad naturen kan ge, och att samtidigt skapa ett kretsloppekonomiskt uppbyggt Sundsvall. Vi förutsätter att oppositionen har samma målsättning, för ett blocköverskridande samarbete är som bekant i alla långsiktiga arbeten en nödvändighet.

Livsmiljöbokslut, såväl globala, regionala som lokala, är i detta sammanhang oerhörd betydelsefulla för hållbara beslut på alla nivåer i samhället och inte minst i politiken. Under lång tid, sedan tidigt 90-tal, har vårt lokala Livsmiljöbokslut försökt beskriva våra lokala förutsättningar och är ett viktigt underlag för formandet av vår framtida kommun. Det är något vi alla i denna församling här och nu bör ha i tankarna när vi nu tar del av årets sammanställning av hur långt vi år 2011 har kommit i vårt lokala hållbarhetsarbete.

Vi i Koalitionen håller kurs mot det hållbara samhället. Vi har i vår Mål och Resursplan i ett antal mål beskrivit hur vi vill möta framtidens utmaningar. Vi utgår ifrån så väl från de fyra systemvillkoren som de tre välkända hållbarhetskriterierna, ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet.

  • Vi arbetar metodisk med planering för sammanhängande grönområden. De har en viktig funktion för skyddandet av biotoper och skapandet av biologisk mångfald. Exploateringar som skär igenom sådana naturområden underställs särskilt hård prövning. Exempel på detta är den nyligen antagna vindkraftsplanen, i vilken vi har sparat områden i söder om Ljungan, för ekologins egen skull även om det inte finns särskilda naturvärden just i detta område.
  • I vår kommun finns också många bra rekreationsområden. Sundsvalls kommun har också haft topp-tre-placering de senaste tre årens rankingar av Årets Friluftskommun. Det är viktigt, menar vi i Koalitionen, att dessa områden även fortsättningsvis görs tillgängliga, inte minst för personer med funktionsnedsättningar.
  • För denna, och tillgänglighet generelt, satsar vi därför stora resurser på att systematiskt förbättra kvaliteten på kommunens viktigaste gång- och cykelstråk , så att de också blir sammanhängande.
  • För kommande generationer arbetar vi också inom utbildningsområdet för hållbart vetande genom KomUt, en viktig och uppskattad funktion för utomhuspedagogik för skolungdomars lärande om natur, kultur och miljö.
  • Inom fordonsområdet gör vi framsteg. Utav Miljöbilsyd och Infotorget har vi i år, 2012, fått utmärkelse för vår i Sverige snabbast växande bilpark av miljöbilar, främst biogabilar.
  • Vi nöjer oss förstås inte bara med det. Inom Green Highway projektet har vi även fokus på elbilar, och inom arbetet med utveckling av kollektivtrafiken finns både elbussar, biogas- och biodieselbussar med i planeringstankarna inför den stora upphandlingen 2014.
  • Energieffektiviseringar av våra fastigheter fortlöper arm i arm med underhåll- och renoveringsarbetet. I översiktsplanearbetet har vi också fokus på att stimulera klimatsmart byggande, bland annat genom att reservera hela områden där bostäder kan byggas utifrån klimatsmarta premisser.
  • I klimatsammanhang kan nämnas att en lösning för byggandet av biobränslepannan i Korsta är på gång, en lösning som om den går i lås är mer hållbar för ekologin än den som vi tänkt ursprungligen. Och detta utan att sälja Mitt Hem. Detta är ett exempel på att tänka efter före är vårt rättesnöre vad det gäller hållbara lösningar.
  • Låt mig också här nämna att vi snart också kommer att inviga en solcellspark i Stöde, den största av sitt slag i världen, att arbetet med OKB och triangelspåren enträget fortsätter, och att vi till hösten ska vi gripa oss an den större biogasproduktionen i Korsta. I flera av dessa och andra projekt är samarbete med näringslivet en förutsättning.

Tillsammans bygger vi ett hållbart Sundsvall.

Jag skulle förstås kunna fortsätta räkna upp fler exempel på Koalitionens arbete och ambitioner för ett hållbart Sundsvall, men jag stannar där, här och nu. Med detta vill jag bara konstatera att vi i Koalitionen även i dessa svåra ekonomiska tider prioriterar viktiga hållbara satsningar, att vi har fokus på var vi är på väg; ett hållbart Sundsvall.

Sverker Ottosson, grönt kommunalråd

Anförande vid kommunfullmäktige 21 maj 2012.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: